مذهبی

دانلود دعای یستشیر صوتی

دانلود دعای یستشیر رایگان با صدای اباذر الحواجی

دانلود دعای یستشیر رایگان با صدای استاد فرهمند : دعای یَسْتَشیر دعایی در بیان صفات خداوند و حمد و ستایش الهی است که پیامبر اکرم (ص) به حضرت علی (ع) تعلیم داد و از او خواست تا در همه حال، آن را بخواند. این دعا را سید بن طاووس در کتاب مهج الدعوات آورده و …

دانلود دعای یستشیر رایگان با صدای اباذر الحواجی ادامه »

امام زمان حضرت موسی شباهت

شباهت های امام زمان (عج) به حضرت موسی

شباهت های امام زمان (عج) به حضرت موسی در این نوشته میخواهیم به شباهت های امام زمان(عج) به حضرت موسی(ع) بپردازیم. اولین شباهتموسی (ع) دوران حملش مخفی بود.قائم(عج) نیز همینطور،دوران حملش مخفی بود. دومین شباهتموسی (ع) ولادتش مخفیانه صورت گرفت.قائم(عج) نیز ولادتش مخفیانه صورت گرفت. سومین شباهتموسی(ع) از قومش دو غیبت داشت که یکی از …

شباهت های امام زمان (عج) به حضرت موسی ادامه »