خوراک و تغذیه

امگا ۳ چیست و چه خواصی دارد ؟

امگا 3 ماهی

امگا ۳ چیست و چه خواصی دارد ؟ این روزها بیشتر از هر زمان دیگری صحبت از امگا ۳ می‌شود، اما ممکن است برخی از خانواده‌ها هنوز نسبت به نیاز تأمین امگا ۳ از طریق تغذیه مناسب اطلاعات کافی نداشته باشند. امگا ۳ چیست ؟ امگا ۳ دقیقاً چیست؟ امگا …

بیشتر بخوانید »